CUP SÄÄNNÖT

CUP SÄÄNNÖT 

CUP SÄÄNNÖT 2022

SARJAT, IKÄRAJAT ja OSALLISTUMINEN

Avoin

 • Kaikille avoin sarja.

Erikoissarjat

Erikoissarjoja ovat: Uudet Kisaajat, 100 sarja ja Seniorit.

 • Uudet Kisaajat sarjassa ei ole ikärajoituksia.
 • Ikäsarjoissa kilpailevien parien ikärajaehtojen on täytyttävä ennen 1.1.2022
 • Sama kilpailupari saa osallistua oman erikoissarjansa lisäksi ainoastaan avoimeen sarjaan.
 • Kilpailupari ei voi saman vuoden aikana vaihtaa erikoissarjasta toiseen, vaan ensimmäinen käyty kilpailu ratkaisee missä erikoissarjassa pari loppuvuoden kilpailee.
 • Eri kilpailuparin kanssa voi osallistua myös muihin sarjoihin lisämaksusta (edellä mainituin rajoituksin).

Uudet Kisaajat

 • Vuodet 2020- -21 jätetään huomiotta osallistumisoikeuksissa korona tilanteen takia.
 • Aloittelevien kilpailijoiden sarja, ei ikärajoituksia.
 • Kumpikaan kilpailuparin osapuoli ei ole ennen vuotta 2019 osallistunut julkisiin (=tulokset julkaistu) paritanssikilpailuihin (poikkeus: kts. seuraava kohta).
 • Kilpailupari saa jatkaa kisaamista Uusissa Kisaajissa vielä aloitusvuotta seuraavan vuoden, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:
  • Kilpailupari ei aloitusvuonna voita Uusien Kisaajien sarjaa.
  • Tanssinohjaajat ja –opettajat eivät saa osallistua tähän sarjaan.
  • Saman vuoden aikana voi osallistua myös toisen parin kanssa Uusiin Kisaajiin, jos muut ehdot täyttyvät
  • Suomen Lavatanssi Cupin nimeämällä kilpailunjohtajalla on ylin päätäntävalta osallistumisoikeudesta.

 

 

100 sarja

 • Parin yhteisikä vähintään 100 vuotta ja mies vähintään 50 vuotta.

Seniorit

 • Parin yhteisikä vähintään 120 vuotta ja mies vähintään 60 vuotta.

OSALLISTUMISOIKEUDEN RAJOITUKSET

 • Henkilö joka on valinnut kisamusiikin, ei saa osallistua kyseiseen kilpailuun.
 • Henkilö joka on toiminut julkisten amatööri tanssikilpailujen tuomaritehtävissä, ei saa samana vuonna osallistua mihinkään Suomen Lavatanssi Cupiin kuuluvaan kilpailuun, ei edes cupin ulkopuolella olevaan lajiin.
 • Kilpailija ei saa osallistua kilpailuun, jossa hänen sarjaansa tuomaroi samassa taloudessa asuva henkilö. Ja sama kääntäen: Tuomarina toimiva henkilö ei saa tuomaroida samassa taloudessa asuvan kilpailijan sarjaa.

ILMOITTAUTUMINEN

 • Kaikkiin kilpailuihin voi ja on ensisijaisesti suositeltavaa ennakkoilmoittautua.
 • Myös kilpailupaikalla voi ilmoittautua.

YLEISTÄ CUP-KILPAILUISTA

 • Suomen Lavatanssi Cup sisältää 5 osakilpailua, joista kilpailevat parit saavat cup-pisteitä. Jokainen cup-laji lasketaan erikseen mukaan cupin kokonaispisteisiin.
 • Kaikki kilpailuparin saamat cup-pisteet lasketaan mukaan cupin kokonaispisteisiin.
 • Parin osapuolten on oltava eri sukupuolta.
 • Kilpailun järjestäjät julkaisevat tarkan kilpailuinfon viimeistään 1 kk ennen kyseistä tapahtumaa.
 • Jokaisessa cup-kilpailussa kilpailijat voivat halutessaan antaa palautetta ja lähettää palautteen sähköpostilla osoitteeseen tangokirsi@gmail.com.
 • Kilpailun osallistumisoikeuteen liittyvät protestit on tehtävä tulospalveluun viimeistään kilpailupäivän aikana ennen finaalien alkua.
 • Muut kilpailuun liittyvät protestit on tehtävä tulospalveluun välittömästi rikkeen tapahduttua, mutta kuitenkin viimeistään ennen palkintojen jakoa.
 • Kilpailuissa käytetään pääsääntöisesti tanssilavoilla soitettavaa ja tanssittavaa musiikkia.
 • Kilpailuissa ei suositella käytettävän hajusteita

 

TUOMARISTO

 • Cup-kilpailujen tuomaristossa on 5 jäsentä.
 • Tuomarietiketin mukaisesti tuomarit eivät kommentoi tai valmenna kilpailupareja kesken kilpailun.
 • ARVOSTELUPERUSTEENA on lavaetiketti: Kilpailupari tanssii toisilleen, lavatanssi sääntöjä kunnioittaen, kulloinkin soivaan musiikkiin kilpailtavalle lajille ominaisesti ja ottaen huomioon myös muut tanssijat. Tanssille ei ole muita sääntöjä tai rajoituksia.
 • Tuomarina toimimisen esteet: Tuomari on kilpaillut tai kilpailee julkisissa amatööri tanssikilpailuissa samana vuonna, tai samassa taloudessa asuva kilpailee tuomittavassa sarjassa.
 • Päätuomarilla on, muiden tuomareiden mielipide huomioiden, oikeus ja velvollisuus vaihtaa soitettava musiikkikappale, jos se ei vastaa kilpailtavaa tanssilajia.

PISTELASKU
Osakilpailupisteet
Tuloslaskentaohjelma arpoo parit karsinta-, keräily, semifinaali ja finaalieriin. Aikaisemmat sijoitukset eivät vaikuta arvontaan. Tuomarit ohjeistetaan antamaan pisteitä näissä erissä seuraavalla tavalla:

1 = Erinomainen: sarjansa huipputasoa.
2 = Hyvä: lähellä sarjansa huipputasoa.
3 = Keskinkertainen: sarjansa keskitasoa.
4 = Tyydyttävä: ongelmia rytmissä, tekniikassa tai parityöskentelyssä.
5 = Välttävä: suuria ongelmia rytmissä, tekniikassa tai parityöskentelyssä.
Karsinta- ja semifinaalierissä käytetään pisteytystä 1-5 siksi, etteivät parit joudu kärsimään epätasaisista eristä. Tuomareita ohjeistetaan muodostamaan linja mitä he noudattavat kaikkien erien kohdalla. Kaikissa erissä tuomarit eivät ole antaneet välttämättä yhtään 1-pisteitä, jos kyseessä olevassa erässä ei heidän mielestään tanssinut yhtään erinomaista paria. 

Kaikissa erissä parit sekoitetaan ennen kuulutuslistaa, joten kuulutusjärjestys ei anna mitään kuvaa parien edellisen tanssin järjestyksestä.

Vaikka kilpailuparien määrä mahdollistaisi suoran A-finaalin, ei semifinaalivaihe ole turha, sillä semifinaaleissa tuomarit arvostelevat kilpailuparien keskinäisen paremmuusjärjestyksen sijaan parien tanssin tasoa.

 • Finaaleissa parit sijoitetaan järjestyksessä 1-10 tai parien lukumäärään asti.
 • Kilpailujen tulokset julkaistaan nettisivuilla: www.suomenlavatanssicup.com.
 • Pistelaskussa paras ja huonoin pistemäärä 5 tuomarilta saatavista pisteistä jätetään huomiotta.
 • Semifinaaleihin saakka tasapisteissä olevien kilpailuparien paremmuusjärjestyksen ratkaisee päätuomarin ääni. Jos paremmuusjärjestystä ei siten saada ratkaistua, niin päätuomarin ääni unohdetaan ja seuraavaksi käytetään majoriteettisääntöä. Jos paremmuusjärjestys ei selviä sittenkään, niin kilpailunjohtaja päättää nostetaanko pareja finaaleihin enemmän/vähemmän kuin 3 paria.
 • Finaaleissa käytetään majoriteettisääntöä ja jos ko. säännöllä eroa ei saada, vertaillaan tuomaripisteiden perusteella kilpailuparien keskinäistä paremmuusjärjestystä.
 • Majoriteettisääntö: Tasapisteissä voittaa se pari jolla on paremmat sijaluvut (eniten ykkösiä, kakkosia jne…). Kaikki tuomaripisteet huomioidaan.
 • Keskinäinen paremmuusjärjestys: Tasapisteissä olevien parien pisteet muutetaan keskinäiseksi paremmuusjärjestykseksi siten, että paras pari saa ykkösen, seuraava pari saa kakkosen jne... Pisteet lasketaan yhteen ja pienempi pistemäärä voittaa. Kaikki tuomaripisteet huomioidaan.
 • Kolmen parin nostosysteemi: C-finaalin kolme parasta paria nousee B-finaaliin ja B-finaalin kolme parasta paria edelleen A-finaaliin. Tasapistetilanteessa ja majoriteettien mennessä tasan kilpailunjohtaja voi uudelleentanssituksen ja arvonnan sijaan käyttää liukumavaraa, joka on +/- 1 paria, eli nousevien parien määrä voi poikkeustapauksissa vaihdella välillä 2-4.

Cup-pisteet

Cup-osakilpailun voittajapari saa 60 sijoituspistettä + 5 osallistumispistettä, toiseksi sijoittunut pari 55 + 5, kolmas pari 50 + 5, 45 + 5 ja siitä alaspäin pisteen erolla sijalukuun 24 saakka. Jokainen pari saa kuitenkin 5 osallistumispistettä, vaikka ei sijoittuisikaan 24 parhaimman parin joukkoon.

Cup-pisteiden ollessa tasan vuoden viimeisen kilpailun jälkeen, otetaan käyttöön majoriteettisääntö cup-taulukosta, sen jälkeen katsotaan cup-lajien majoriteetti jne…

 

Cup-palkinnot

Sarjojen kuusi parasta paria palkitaan.

Lisälajeissa sarjoja voi olla vähemmän.

 

SUOMALAISEN TANGON SM-KILPAILU

Kilpailussa noudatetaan cup-sääntöjä ja -sarjoja, mutta cup-pisteitä ei jaeta.

Kilpailu on Suomen Lavatanssi Yhdistys ry,n varojenkeruu kilpailu.

 

Suomen Lavatanssi Cup määritelmä Lava-Jive Sm lajiin:

Tanssin ja musiikin pohjana on jive, mutta musiikintulkinnassa voidaan hetkittäisesti käyttää elementtejä myös muista paritanssilajeista.

 

Suomen Lavatanssi Cup määritelmä Hitaat Sm lajiin:

Lavoilla soitettavaan hitaaseen musiikkiin soveltuva tanssi, jossa askelkuvioita ei ole määritelty. Tanssi sisältää nopeiden ja hitaiden askelten käytön kulloinkin soitettavaan musiikkiin sekä liikkeen pehmeyden, jatkuvuuden, nousuja ja laskuja.